Gode overganger og forutsigbare dager i barnehagen!

Alle barn søker system og orden i sin hverdag - det er slik vi finner ut hvordan verden fungerer. Vi på Litjkroken er opptatt av at barna skal få en forutsigbar hverdag, hvor de får en begynnende forståelse av hvordan samfunnet fungerer. Rutiner i barnehagen skal være lystbetont og trygt, på denne måten vil overganger bli til fine læringsarenaer for barna. Her kan dere se nærmere på hvordan valg vi tar for å skape gode overganger og rutiner i barnehagen.