Avdelingene på Lekekroken

Storkroken, mellomkroken og Litjkroken

Hos oss i Lekekroken barnehage har vi delt inn barna våre i tre avdeling basert på alder.

Storkroken er de største barna som skal begynne på skolen.

Mellomkroken er barna mellom 3-4 år.

Litjkroken er 0-3 år.