Oppdagelsen av materialer

Hos oss jobber vi stadig med å la barna få uttrykke seg gjennom ulike materialer. I løpet av et barnehageår ønsker vi å legge vekt på at barna får oppdage, utforske og utfolde seg i med ulike verktøy og materialer. Vi ønsker å støtte barnet i å bruke fantasien, løse oppgaver ved kreativ tenkning og uttrykke skaperglede.