Turer for de minste

Også de minste barna i barnehagen har behov for å bli kjent med sitt nærmiljø og samfunnet de er en del av. Vi på Litjkroken tilbyr en fast tur i uken til ulike reisemål i vårt nærmiljø.