Barnet og språket

For å arbeide kontinuerlig, progressivt og effektivt, samtidig med kvalitet - er vi avhengig av gode reflekterte ansatte, samtidig som vi har et felles verktøy å følge. Pedagoggruppen på Lekekroken har sammen skapt en språkveileder for å kvalitetssikre arbeidet vi gjør når vi tilrettelegger for språk og språktilegnelse i barnehagehverdagen, for alle barn uansett utgangspunkt.