Samisk uke

6. Februar er det samenes nasjonaldag. Denne uken i Februar markerer vi ved å ha fokus på naturen og mennesket.

Samene er Nordens utfolk. Samisk tradisjon og kultur handler ikke bare om joik og reinsdyr, men også læren om det nære forholdet mellom mennesket og naturen. Hvordan mennesker kan leve med og for naturen.

Denne uken har vi i Lekekroken barnehage fokus på barnet og naturen. Vi tilbyr ulike naturopplevelser, har fokus på bærekraftig utvikling og gi barna en begynnende forståelse av hvordan vi kan bevare vårt biologiske mangfold.

Vi skal se på, lytte og utforske dyr og dyreliv i vårt distrikt.
Vi skal oppdage ulike naturfenomen og naturens fysiske lover.
Vi skal utforske hvordan vi kan bruke naturen som redskap for å kontruere med ulike materialer.