FN-uke / Internasjonal uke i oktober!

Når vi i Lekekroken barnehage markerer Internasjonal uke er dette for først og fremst å fremheve verdens ulike nasjonaliteter. Men samtidig se nærmere på dem som representeres i barnegruppen. Vi smaker, lytter og ser på andre menneskers kultur og hverdag.

FN uka for oss i Lekekroken barnehage inneholder fokus på barns rettigheter!

Disse skal vi diskutere og reflektere over sammen i barnegruppen.
Vi skal synliggjøre barnas rettigheter og fremheve bevist bruk av rettighetene sammen med barna.
Slik at alle barna kan få en begynnende forståelse av at de skal behandles som individer med selvstendige rettigheter.

Arbeidets prosess vil synliggjøres på barnas avdelinger etterhvert som uken går for foreldre og bekjente å få et innblikk i hvordan vi utforsker og arbeider med tema.

Internasjonal uke avsluttes med en åpen dag for familie og venner hvor vi inviterer til drikke, mat og en stor byttefest!
I forbindelse med byttefesten er foreldre og barn velkommen til å ta med seg noe de ikke trenger lenger hjemmefra til barnehagen (klær, kjøkkenutstyr, bøker) og bytte det inn mot noe annet andre har tatt med seg hjemmefra. På denne måten kan vi gi videre og glede hverandre uten at det trenger å koste noe.

Mer informasjon kommer.
VELKOMMEN!