Verandabyen

Verandaen i barnehagen blir til verandabyen.

Vi har gjort om verandaen i barnehagen til verandabyen, der vi har lek , utfoldelse og utforskniing. Med rollelek som lektema i det fysiske miljøet - har vi to fine lekehus og masse fint kjøkkenmateriell. Denne typen lekmateriell inviterer både til samarbeid , og sammenhenfende rollelek.

Barn begynner tidlig å kopiere oss voksne og rollemodellene i livet sitt , med denne typen lekmateriell tilgjengelig , kan barna få utforske sin forståelse av samfunnet de er en del av.