Vårt fysiske miljø

Rommet vi tilbyr barna i barnehagen er av stor betydning for barnets mulighet og lyst til utfoldelse. Vi ønsker å skape et fysisk miljø som stimulerer til språk, fantasi, utforskning og glede. Men rommet er også en viktig arena for ro og avslapning i løpet av barnehagedagen. Vi på Litjkroken synes det er avgjørende at barnas fysiske rom skal formes og defineres av hvert enkelt barn i barnegruppen som en viktig del av en større gruppe og et større samfunn.