Periodeplan våren 2019

Her finner dere periodeplanen for Litjkroken høsten 2019 (august-desember). Periodeplanen inneholder vårt prosjektfokus, vårt arbeid rundt fagområdene, planleggingsdager og annen tilleggsinformasjon.