Oppstarten i barnehage

Å ta fatt på den nye barnehagehverdagen kan være krevende, men også spennende. Dette er helt naturlig reaksjoner for de fleste barn. Derfor er en god tilvenning og trygg dialog mellom foreldre/personal nøkkel for en best mulig oppstart for barnet.