Periodeplan for Litjkroken høsten 2017

Her finner dere periodeplanen for Litjkroken høsten 2017 (august-desember). Periodeplanen inneholder vårt prosjektfokus, vårt arbeid rundt fagområdene, planleggingsdager og annen tilleggsinformasjon.