Antall, rom og form

Antall, rom og form er barnehagens matematikk.

Språk og matematisk utvikling henger sammen. Gjennom lek, utforskning, undring og eksperimentering utvikler barna sin matematiske kompetanse. Å legge til rette for en god matematisk stimulering gir grunnlaget for et godt matematisk fundament. Barnet orienterer seg i rommet fra tidlig alder, dette er starten for å oppnå en logisk matematisk forståelse. Barnehagens matematikk finner vi i omgivelsene rundt oss, i planlagt arbeid og i de situasjonene som oppstår. Noen har kanskje ikke tenkt på at rydding faktisk er grunnlaget til tall og telling? Når barn rydder klassifiserer de, klassifisering er grunnlaget for telle utvikling. God matematisk forståelse gir barna godt grunnlag til skolestart.