Nærmiljø og samfunn

Nærmiljø og samfunn er barnehagens samfunnsfag.

Vi vil med fagområdet nærmiljø og samfunn danne felles opplevelser. Barn gjør erfaringer ved å oppleve. Erfaringer skaper læring og utvikling. Ved å oppleve noe felles vil barna kommunisere og samhandle om de felles erfaringene, dette er fundamentet for et demokratisk samfunn. Barnas første erfaringer med et demokratisk samfunn blir først gjort i barnehagen. For å bli kjent med samfunnet må vi også bli kjent med det som nærmest oss, vårt nærmiljø. Vi vil dra på turer i nærmiljøet, både i grupper og med hele avdelingen for å kunne jobbe mot dette målet.