Etikk, religion og filosofi

Etikk, religion og filosofi

Med Etikk, religion og filosofi vil vi jobbe med hvordan vi skal være mot hverandre.  Barna skal oppleve en etisk hverdag som er tuftet på verdier som respekt, toleranse og demokrati. Vi skal lære barne sosiale ferdigheter som utvikler deres sosiale kompetanse. Barna vil lære konsekvenser av egne handlinger og ta del i andre barns perspektiv i det dagligdagse. Dette utvikler forståelsen av empati og demokrati. Vi vil også markere noen kristne høytider. I desember vil vi også fokusere på julebudskapet, som handler mye om å ta vare på hverandre og være medmennesker. Vi ønsker også å markere påsken hvor vi har fokus på tilgivelse og nestekjærlighet.