Natur,miljø og teknikk

Natur, miljø og teknikk er barnehagens naturfag.

Med Natur, miljø og teknikk vil vi i barnehagen gi opplevelser slik at barna danner seg positive erfaringer i naturen. Naturen gir et rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter. Å være i kontakt med naturen er viktige verdier i det norske samfunnet. Gjennom fagområdet Vi vil være ute i all slags vær. Vi vil også innlære holdninger til et miljøvennlig samfunn. Vi ønsker å dra på gårdsbesøk, i fjæra, i nærområdet, og skog og mark. Alt dette gjøres til ulike årstider.