Kunst, kultur og kreativitet

Hvordan vi jobber med kunst, kultur og kreativitet.

Kunst, kultur og kreativitet er en demokratisk uttrykksmåte. Å la barn uttrykke seg gjennom sine språk er demokrati. Gjennom dette fagområdet ønsker vi at det utforskende, nysgjerrige og kreative barnet skal få utfolde seg. Kreativitet er det som skaper nye ideer, å la barn uttrykke seg kreativt gir rom for nyskapning. Barn er ikke forutinntatt, lytter vi til barna har de mye å lære oss voksne. Uten å stimulere til fantasi kan vi bare gjenskape det som allerede finnes.