Kropp, bevegelse og helse

Gode vaner starter tidlig Fysisk aktivitet og kosthold i barneårene skaper gode holdninger senere i livet. Gjennom Nord-Trøndelag Idrettskrets med Mari Ann Landsem Melhus som er idrettsfaglig leder, har personal og foreldre blitt kurset i motorikk og kosthold. Vi i barnehagen ønsker å jobbe videre med dette prosjektet. Det kreves blant annet at det skal lages to sunne varmmåltid i uken og at det skal være fokus på fysisk aktivitet.

Kropp, bevegelse og helse. Gjennom fagområdet vil vi stimulere til fysisk aktivitet i fellesskapet. Når barn er i aktivitet vil de samhandle, lære om seg selv og omverdenen. Barnet har behov for å være i bevegelse. Gjennom bevegelse danner barnet erfaringer, ferdigheter og læring, dette skaper felles opplevelser og deltagelse. Barn vil samhandle og kommunisere med kroppen, vi på Lekekroken vil gi barna opplevelser som kan stimulere til dette. Dette gjør vi i ute-leken, på tur, med musikk og bevegelse og i hverdagen for øvrig.