Utstyrsbua

På Lekekroken Barnehage ønsker vi at alle barn skal ha like muligheter. I følge rammeplanen skal barnehager motarbeide sosiale forskjeller. Vi er opptatt av at alle barn skal få mulighet til å kunne utfolde seg fysisk med aktiviteter fra norske tradisjoner. Vi har et godt samabeid med Utstyrsbua i Verdal. Her har vi mulighet til å låne alt av sportsutstyr for vinter- og sommeraktiviteter. Vi har benyttet oss av dette tilbudet både til skøyte- og ski prosjekt. Til våren håper vi på å kunne jobbe med sykkelprosjekt.

Vi anbefaler også dere foreldre å benytte dere av dette tilbudet for dere selv og barna på fritiden. Link til utstyrsbua finner dere på verdal kommune sine nettsider.