Personalet på Lekekroken

Vi er et team som er opptatt av barns omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.