Fagdag med tema Demokratisk kommunikasjon av Hans Inge Knudsen

Lekekroken Barnehage har gjennom sitt prosjekt "Danning og kulturelt mangfold" valgt å invitere Hans Inge Knudsen som foreleser. Vi inviterte også andre barnehager i Verdal kommune til å delta sammen med oss. Vi fikk en lærerik dag med masse inspirasjon vi ønsker å jobbe videre med. Vi gjør dette fordi vi mener det er til det beste for det mest verdifulle dere har, nemlig barna.

Demokratisk kommunikasjon, er anerkjennelse i det daglige møtet med barnet!  Det handler om å ta barn på alvor ! Seminaret er rettet mot ansatte i barnehager. Målet med kurset Demokratisk kommunikasjon – en anerkjennende væremåte, er å sette lys på hvordan du møter barn som utfordrer med sin atferd, og normaltfungerende barn, på en mer profesjonell måte. Kurset passer både for førskolelærere og assistenter.! Lær hvordan konflikter kan forebygges og løses gjennom samarbeid med barnet. Det brukes mye tid i barnehagene på å ”slukke branner”. Når en metode eller straff ikke virker, dobler vi ofte dosen med virkemidler og straff i håp om at det skal ha den ønskede effekt. Og når dette ikke virker, dobler vi dosen enda en gang, gjerne til det ”koker over”.! Når vi bruker demokratisk kommunikasjon, har et personlig språk og tar ansvar og kan vi sammen med barnet finne de gode varige løsningene. De løsningene som hjelper barnet å lære seg ferdigheter de trenger i samspill med andre barn og voksne.  Kurset går gjennom viktigheten av anerkjennelse og anerkjennende kommunikasjon, personlige grenser og hvordan du som voksen, i ytterste konsekvens, kan være med å forandre barns liv.! ! Foredragsholder: Hans Inge Knudsen. Hans Inge er utdannet førskolelærer og jobbet i mer enn 25 år i barnehage. Blant annet som styrer. Han har lang fartstid som foreldreveileder og er forfatter av boka «Kunsten å være foreldre med god samvittighet». Han har vært koordinator for to EU-prosjekter, startet RaptusBarn kurs- og veiledning og Nasjonalt Team for Foreldreveiledning.

(Skrevet av Hans Inge Knudsen)