Praksisbarnehage

Lekekroken Barnehage har med stolthet blitt valgt ut som praksisbarnehage for førskolelærerutdanninga på Nord-Universitet. Vi ønsker å tilby studenter en kreativ, faglig og utfordrende praksis i et arbeidsmiljø preget av glede og humor med fokus på barns utvikling og læring. Å ta inn studenter har også noe å lære oss. Studentene vil komme i enkelte perioder i løpet av året.